English Vietnamese

Các bước đào tạo cơ bản:

1. Nghiệp vụ

1

Khái niệm, tổng quát ngành Bảo vệ .

10

Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố. (nâng cao)

2

Danh dự và lòng trung thành.

11

Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.

3

Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ.

12

Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

4

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

13

Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

5

Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát.

14

Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.

6

Cách sử dụng và thực tập các biên bản, báo cáo.

14

Sơ đồ và phân tích mục tiêu.

7

Ứng xử, giao tiếp và thực hành.

16

Các trường hợp cấp cứu, di chuyển nạn nhân.

8

Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ.

17

Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt.

9

Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

18

Phương pháp huấn luyện nhân viên.

2. Kiến thức pháp luật

19

Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

21

Các điều khoản liên quan trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự

20

Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hành chính và luật Lao động.

22

Các điều khoản liên quan trong luật kinh tế.

3. Kỹ, chiến thuật, võ thuật

23

Các kỹ thuật cơ bản.

26

Kỹ thuật phòng vệ tránh né.

24

Ký thuật khống chế, khóa và gỡ khóa.

27

Ký thuật đối kháng chiến đấu.

25

Chiến thuật tấn công và tự vệ.

28

Nâng cao.

4. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.

29

Các nguyên tắc cơ bản về PCCC.

31

Phát hiện và nhận biết cháy nổ.

30

Các biện pháp PCCC

32

Các tình huống cháy nổ và sơ cấp cứu.

5. Khả năng sử dụng trang thiết bị

33

Kỷ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

35

Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.

34

Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.

36

Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt.

6. Kỹ năng giao tiếp

37

Tác phong ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô.

41

Ngoại ngữ anh văn giao tiếp cơ bản.

38

Kỹ năng truyền đạt giao tiếp, điện thoại.

42

Phối hợp và cộng tác với công an chính quyền.

39

Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

43

Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

40

Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều lệ.

 

 

7. Nghiệp vụ đặc biệt

44

Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.

49

Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản.

45

Nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, bảo vệ hộ tống.

50

Bảo vệ thông tin và bí mật kinh doanh.

46

Kỹ năng nắm bắt khai thác thông tin.

51

Nghiệp vụ phát triển đội, nhóm.

47

Triển khai đội hình và ứng phó

 

52

Lập phương án bảo vệ mục tiêu.

48

Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.

53

Phương pháp thúc đẩy người khác cùng làm việc.

 

   

(Giáo trình đào tạo được thu thập từ giáo trình của ngành Công an Việt Nam..

Thời gian đào tạo: từ 01 tháng đối với những học viên đã hoạt động trong ngành an ninh – quân đội, 03 tháng đối những học viên khác, học viên nào chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục đào tạo lại, nếu không có khả năng phát triển thì sẽ bị loại).