English Vietnamese

Thời gian đăng: 25-07-2015 08:58 | 750 lượt xemIn bản tin

Huấn luyện ANTĐ cho nhân viên

Tất cả các nhân viên bảo vệ khi làm việc cho công ty bảo vệ Quốc Thắng đều phải trải qua khóa huấn luyện AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG và đều được cấp giấy chứng nhận khi làm nhiệm vụ. Đây là qui định bắt buộc của công ty khi cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng tất cả các nhân viên này sẽ hỗ trợ tối đa cho các khách hàng trong các tình huống mất an toàn lao động cũng như xử lý ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động.

http://liemchinhsecurity.com

Bình luận