DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI MỤC TIÊU.

08/12/2021 12:25:43

Diễn tập phòng cháy chữa cháy  là hoạt động thường niên nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác PCCC, giúp mọi người nắm bắt được các kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, khả năng cứu hộ, thoát nạn khi sự cố cháy nổ xảy ra, góp phần bảo vệ tốt tính mạng người lao động và tài sản Công ty khách hàng. Đợt diễn tập thực hiện giả định vụ cháy xảy ra tại nơi làm việc và kho của Công ty khách hàng.

 

Ý kiến của bạn
avatar
tu nguyen
sadasdas