Tin tức

08/12/2021 12:25:43
Diễn tập phòng cháy chữa cháy là hoạt động thường niên nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác PCCC
08/12/2021 12:25:52
Kỹ năng phát hiện mối đe dọa của một bảo vệ chuyên nghiệp Nhiệm vụ quan trọng nhất của một bảo vệ là đảm bảo an toàn về người và tài sản. Phòng ngừa những mối nguy cơ từ khi chưa xảy ra luôn dễ hơn việc khắc phục nó. Chính vì vậy, một bảo vệ chuyên nghiệp cần có những kỹ năng cơ bản để kịp thời phát hiện các mối đe dọa với nhiệm vụ của mình.
08/12/2021 12:16:06
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ KHI LÀM NHIỆM VỤ. Nghề bảo vệ là một nghề nguy hiểm, luôn phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm xung quanh. Nhận thức được tầm quan trọng của mình đối với sự an toàn của mục tiêu, các nhân viên bảo vệ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc làm việc, lưu ý một số vấn đề để có thể tự bảo vệ mình và cho mục tiêu.